Dzīves kārtība un likumi. Tikšanās un saruna ar Veltu Brazausku