Ida Iveta. Transa dejas

                                                                  transa_dejai.jpg

                                            Ida Iveta Platace. Gongu meistare

 

Transa deja vispirmāmkārtām ir veltīta dziedināšanai un garigai izaugsmei. Dejojot līdz spēku izsīkumam, tumsā, īpašas, ritmiskas mūzikas pavadībā,  dalībnieki atklāj dažādus nezināmus  sevis un pasaules aspektus, mazāk uzmanības veltot ikdienas jautājumiem un to risinājumiem. Caur Transa deju mūsu ego izšķist, ļaujot mūs pietuvoties paša būtībai un izbaudīt īpaša, spēcīga ritma  sajūtu.

 

Rituālas transa dejas ir šamanisko rituālu sastāvdaļa jau tūkstošiem gadu, tiem tiek piedēvētas garīgas dziedniecības īpašības. Modernā skaņu terapija izmanto Transa dejas, lai atbrīvotos no dažādiem fiziskiem un psiholoģiskiem blokiem.  Patiesi, transa deju laikā ir iespēja atslēgties no prāta radītās realitātes un pietuvoties savas dvēseles vajadzībām, rast atklāsmes par sevi.

 

Transa dejas laikā ķermeņa kustības ir vienkāršas, dabiskas , tā ir ķermeņa valodas forma, kas izpauž mūsu garīgo inteliģenci, mūsu dabiskumu. Klasiskā deja izpauž realitāti tādu, kādu mēs to pazīstam. Turpretī intuitīvā (beznosacījumu) kustība atspoguļo mums vēl nepazīstamas, prāta līmenī nekontrolētas  iekšējas  ietekmes un spēkus.

 

Transa deja ir kustību, dziedinošu skaņu, bungu ritmu un  elpošanas tehnikas kombinācija, kas kopā rada “transa stāvokli”-izmainītu apziņu, kas uzlabo mūsu emocionālo veselību, rada prāta skaidrību un raisa garīgas atklāsmes. Transa dejas notiek īpaši transa dejai  radītu skaņu ierakstu pavadībā, tās ir brīvas mūsu ķermeņa kustības.

 

Transa deja ietver sevī vairākus posmus jeb stāvokļus: sagatavošanās, nodoma formulēšana, elpošanas vingrinājumi, transa deja, transa stāvoklis bez kustībām, miera stāvoklis, atgriešanās. Katra dalībnieka fiziskās kustības un to intensitāte ir katra paša ziņā.Tiksimies kopīgā dejā , kas izpauž mūsu saikni ar mīļo Māti Zemi.