Apzinātības kurss. Ansis Jurģis Stabingis

Laiks
-

Ansis. Apzinātības kurss

Mīļie draugi!

Ir atvērta pieteikšanās 2019 gada janvāra/februāra grupai apzinātības kursā. Kursa sākums — 5.janvārī.

Ilgus gadus esmu stāstījis par apzinātību visdažādākajos kontekstos, visplašākajai auditorijai. Iezīmējot šo dažādību — esmu bijis bankās un cietumos, slimnīcās un skolās, uzņēmumos un biedrībās, aicināts uzstāties konferencēs, pilsētas svētkos, dažādās organizācijās un draugu pulciņos. Šajā laikā nemitīgi esmu meklējis formu, kā vislabāk, visskaidrāk, visefektīvāk pastāstīt cilvēkiem par apzinātību. 8 nedēļu pamata kurss ir audzis un mainījies. Esmu mācījies — gan no jums, gan ar jums, gan citur. Studējot literatūru, pētījumus, praktizējot, meklējot atbildes uz jautājumiem. Ejam tālāk.

Pasniedzot šo kursu viens no grūtākajiem jautājumiem ir līdzsvars starp teoriju un praksi. No vienas puses — teorijas ir daudz, tā ir ļoti interesanta, un cilvēki to labprāt vēlas uzzināt — bez tam, šis (teorētiskais, lekciju) mācību veids ir pierasts. No otras puses — apzinātība ir prasme, prakse, iemaņas. Nav cita veida, kā to ir iespējams attīstīt, kā tikai praktizējot — skaidra instrukcija, prakse, atgriezeniskā saite. Teorija, lai cik tā ir interesanta, ir maz palīdzoša, ja tā netiek atbalstīta praksē.

Klausītāju vidū cilvēki ir dažādi — ir tādi, kuri vēlētos vairāk stāstus par to, kā darbojas mūsu psihe, uztvere, apziņa. Un ir citi, kuri vairāk vēlētos praksi un atbalstu praksē. Tāpēc šajā gadā piedāvāju apzinātības kursu dalīt divās daļās: teorētiskajā un praktiskajā. Abas daļas esmu veidojis tā, lai tās būtu gan savstarpēji papildinošas, gan neatkarīgas. Katrā no daļām būs gan teorija, gan prakse, vien dažādās proporcijās. Klausītāji var izvēlēties — nākt uz vienu, otru, vai abām nodarbībām paralēli.

Teorētiskais kurss:

Teorētiskā kursa ietvaros aplūkosim vairākas ar apzinātību saistītas tēmas — mūsu psihes un ķermeņa darbību, jautājumus par attieksmēm, vērtībām, emocijām, attiecībām, stresu un izdegšanu, gribasspēku, pašdisciplīnu, un laimi. Kurss notiks pēc noteikta plāna. Kurss ir balstīts gan Austrumu apzinātības praksēs, gan arī Rietumu pētījumos psiholoģijas un neirozinātņu jomā. Teorētiskajā kursā lielākā laika daļa tiks veltīta lekcijai (80%), bet neliela daļa būs arī ieskats praksē un atgriezeniskā saite (20%). 
Teorētiskais kurss ir vairāk domāts tiem cilvēkiem, kuri vēlas vairāk uzzināt, izprast par apzinātību — un ne tikai par to, bet par pašu dzīvi. 

Praktiskais kurss:

Praktiskajā kursā, savukārt, daudz lielāks uzsvars būs uz praksi — pēc noteikta teorētiska ievada tiks sniegtas instrukcijas vingrinājumiem, kurus pildīsim gan kopā nodarbībās, gan tie tiks doti kā mājas darbi. Pēc vingrinājumiem dalībniekiem vienmēr rodas jautājumi. Kursa laikā tos ir svarīgi pārrunāt, lai novērstu iespējamos pārpratumus — un praktiskajā kursā būs tāda iespēja. 8 nodarbību laikā veiktie vingrinājumi ir secīgi, pakāpeniski ejot aizvien dziļāk praksē, to attīstot, izkopjot un pilnveidojot. Iepriekšējo kursu dalībnieki stāsta, ka tieši vingrinājumu pildīšana un atgriezeniskā saite palīdz kursos apgūtās iemaņas pielietot arī ikdienā,  visdažādākās dzīves jomas — ēšanā un gulēšanā, attiecībās ar dzīvesbiedriem, bērniem un vecākiem, kolēģiem un citiem cilvēkiem, savā iekšējā — prāta dzīvē un garīgajā praksē. 

Praktiskajā kursā dalībnieku skaits ir ierobežots.

Visieteicamākais, protams, ir apmeklēt abas daļas — teorētisko un praktisko paralēli.

Kurss ir piemērots gan tad, ja vienkārši vēlies uzlabot savu ikdienu, ja vēlies iepazīt sevi, ja vēlies uzsākt vai attīstīt esošo garīgo praksi — lai kāda tā būtu. Kurss ir piemērots visu reliģisku, idejisku vai filosofisku uzskatu sistēmu pārstāvjiem, jo ir universāls un vispārcilvēcisks.

Tehniska informācija par kursa norisi:

8 nodarbības, 1 reizi nedēļā pa pusotrai stundai. Mājas darbi — veicami ikdienas.

Nodarbību laiki:

Jelgavas grupa (9.00-10.30, sestdienās) no 5. janvāra.

Turpmākās nodarbības katru nedēļu tajā pašā laikā.

Pasniedzējs: Ansis Jurģis Stabingis (ilggadēja psihoterapeita, psihologa, pasniedzēja pieredze, apzinātības trenniņi un prakses no 2014. gada.)

Vieta: 

  • Praktiskā kursa nodarbības — Jelgavā, Centrā Zelta aplis.
  • Teorētiskās nodarbības — Rīga, Apsazijas bulvāris 5, LU SVEF — Ekonomikas fakultāte.

Maksa

Praktiskais kurss: 200 eiro par 8 nodarbību ciklu. Nākot pārī (otrajam dalībniekam) vai ar iepriekšējo kursu dalībnieku rekomendāciju 190 eiro.
Maksājot 2019. gadā — 225 eiro.
Maksājot pēc kursa sākuma vai maksājot daļās — 250 eiro.
Praktiskajā kursā vietu skaits ir ierobežots, tāpēc nekavējies ar pieteikšanos!

Teorētiskais kurss: 80 eiro par 8 nodarbību ciklu. (Var apmeklēt Rīgā)

Teorētiskais + praktiskais kurss kopā: 250 eiro (maksājot šogad)

Informācijai un pieteikties raksti: ansis.stabingis@gmail.com, vai zvani 29213238!

Vai - http://aumprakse.lv/jauns-apzinatibas-kurss/?fbclid=IwAR0xxyXx6RE6oFEhL_Q-8WrOw2ftBC2qwJ0hkBgDjcIKDaBAHrVL07xqIww

Vai