Neirografika ar Annu Tarasenko/Krievija/ “ŠAMAŅU LIETUS”

Laiks
-

Neirografika ar Annu TarasenkoNodarbības vieta: Rīga, Stabu iela 17

Aicinām uz radoši transformējošu nodarbību ko vadīs māksliniece no Krievijas Anna Tarasenko - māksliniece, gleznotāja, ceļotāja, neirogrāfikas specialiste. Annu ir iedvesmojuši ceļojumi, dažādu valstu kultūra, dzīves kustība. Anna gleznas ir ļoti enerģētiskas, gleznotas īpašā autortehnikā. Pēdējā laika Annas aizraušanās ir Neirografika. Anna saka, ka šie zīmējumi ir ne tik vien apbrīnojami skaisti bet arī fenomenāli iedarbīgi. Prieks, ka Anna brauks pie mums, lai dalītos un iemācītu kā šo metodi pielietot savas dzīves jaunajiem, skaistajiem ceļiem!

Transformējoši mākslinieciskā zīmēšana neirografikas tehnikā “ŠAMAŅU LIETUS”.

NEIROGRAFIKA – tā ir jauna metode, kuru radījis P.Piskarevs. Šī metode ātri vien kļuva populāra visā pasaulē. Tā ir zīmēšanas tehnika, kas balstīta uz neirologiju.  Neirografikas zīmējumi attēlo neironu saites smadzenēs, kas saistās ar mūsu uztveri un reakcijām dažādās dzīves sfērās. Caur šo zīmēšanas veidu notiek dziļa saikne un komunikācija ar savu zemapziņu veidojot jaunas neironu saites, kas transformē mūsu pasaules redzējumu un arī dzīves notikumu gaitu.

Tehnika “Šamaņu lietus” – tā ir iespēja caur metaforu savienot 3 pasaules saskaņā ar šamanisko pasaules redzējumu:

Zemākā pasaule – kur tiek iedēstīta visa jaunā sākotnējā sēkla, Vidējā pasaule – kur nolīst auglīgs lietus, dodot spēku nodomam un Virsējā pasaule – no kurienes atnāk spēks un svētība realizēcijai.

“Šamaņu lietus” zīmēšana ļaus mentāli padarboties ar dzīves notikumiem, izzīmēt vēlmju un ideju sēklas un saņemt Augstāko spēku atbalstu. Un to visu mēs izdarīsim ar marķieru un zīmuļu palīdzību!

Nāciet, ja:

 • Nekad neesiet zīmējuši,
 • Vēlaties zīmēt, taču uzskatiet, ka nemākat,
 • Jums patīk zīmēt!

– nāciet un pārliecinieties par to, Neirografisko zīmējumus var zīmēt visi!

Kam:

Šī meistarklase domāta visiem, kam interesē transformatīvā zīmēšana, tiem, kam ir vēlme apgūt jaunu radošu tehniku dzīves uzlabošanai, tiem, kas vēlas pamēģināt ko jaunu savis izzināšanas ceļā.

Jūs varēsiet:

 • Uzzīmēt “Šamaņu lietu” pēc noteikta neirografikas algoritma,
 • Izjust meditatīvo zīmēšanas procesu
 • Paplašināt savu uztveri
 • Pārliecināties, ka Neirografikas process ir aizraujošs, vienkāršs un efektīvs!

Nepieciešamie meteriāli:

 • Papīrs (5 lapas A4 )
 • Marķieri (melnā krāsā 1 smalks un 1 resnāks)
 • Flomasteri krāsaini (minimālais daudzums 3)
 • Krāsainie zīmuļi (komplektā minimums 6 krāsas)
 • Līme
 • Parastais zīmulis

Nodarbības ilgums ~4 stundas

Pēc nodarbības iespējams palikt uz Tibetas dziedošo trauku skaņas meditāciju ar Viktoru Ogui - meistaru no Krievijas. Vairāk informācijas -> http://zeltaaplis.lv/notikums/viktor-oguykrievija-tibetas-dziedoso-trauku-meditacija

Vieta: Rīga, Stabu iela 17

Dalības maksa: 20eur

Pieteikties: info@cza.lv; t.20239199 vai zemāk aizpildot pieteikuma formu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Техника нейрографики «Шаманский дождь».
НЕЙРОГРАФИКА - новый метод самопознания через рисование, открытый П.Пискаревым и завоевавший огромную популярность во всем мире.
Нейрографика является трансформационным рисованием, которое способно вывести вас на новую орбиту восприятия, в процессе рисования нейролиний, их сопряжений и разных композиций.
Нейрографика трансформирует и гармонизирует различные сферы жизни через образование новых нейронных связей в головном мозге, в процессе нейро-рисования происходит глубокая беседа со своим подсознанием через медитацию действия.
Техника «Шаманский дождь» - это возможность через метафору соединить 3 мира согласно шаманскому мировоззрению:
Мир Нижний - где зарождаются зерна всех наших начинаний, Средний мир - где проливается орошающий дождь доя усиления намерений, и Верхний мир - откуда приходят силы и благословение для действия и реализации.

Рисование «Шаманского дождя» позволит ментально поработать с происходящим в вашей жизни, прорисовать семена и всходы ваших идей и желаний, и получить поддержку от Высших сил. И все это можно сделать через маркеры и карандаши!

Если вы:
никогда не рисовали,
хотите рисовать, но боитесь что у вас ничего не получится,
любите рисовать,
— приходите и убедитесь, что нейрографику может рисовать каждый!
• Для кого:
Мастер-класс предназначен для всех, кто интересуется трансформационным рисованием, новыми творческими техниками для улучшения жизни, кто хочет попробовать что-то новое на пути саморазвития.
• Вы сможете:
-- нарисовать «Шаманский дождь» по определенному нейрографическому алгоритму;
-- почувствовать медитативный процесс рисования нейролиний;
-- расширить свое восприятие;
-- увидеть, насколько это простой, но захватывающий процесс - процесс нейрографики!
 Необходимые материалы:
• бумага (А4, любой толщины, от 5 листов на человека);
• маркеры (черный толстый, черный средний);
• фломастеры (цветные текстовыделители, от 3 цветов);
• карандаши цветные (набор от 6 цветов);
• клей карандаш.

• Длительность:
• 4 часа.

 

Стоимость участия 20eur

Зaрегистрироваться: info@cza.lv; t.20239199

или: