Jānis Filks. Saruna. Kas ir šamanisms

Jānis Filks. Saruna par šamanismuAicinājums piedalīties sarunu vakarā ‘’Par to kas ir un kas nav Šamanisms”

Šī ir ideāla iespēja vienā vakarā iepazīties ar šīs garīgās prakses uzstādījumiem, ko tautas valodā mēs it kā dēvējam par ”Šamanismu”. Šī ir iepazīšanās nodarbība, kurā pastāstīšu par savu ceļu līdz šamanismam un par savu redzējumu.

Ja Jūs tas uzrunās, ļoti priecāšos Jūs aicināt uz 3 dienu kursu no 1. līdz 3. martam.

Lūgums arī dalīties ar šo informāciju, ja ir pazīstams kāds cits, rads, draugs vai paziņa, kam pēc Jūsu domām šī nodarbība varētu interesēt.

Soli pa Solim

Jānis Filks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Šamaniskā (arhiaiskā animistiskā) veidu meditatīvā prakse ir uzskatāma ka viena no cilvēces senākām, oriģionālām garīgām praksem. Šīs prakses pamati ir Animisms, pasaules skatījums, kurā ir pieņemts, ka viss, kas eksistē, materiāls un nemateriāls, ir ar garu apveltīts, visam ir gars, dzīvam un nedzīvam; cilvēkam, kokam, ūdenim un akmenim, idejām un domām ir savs garīgums, visam ir dievišķums.

Šī veidu meditatīvās/garīgās/dziednieciskās prakses varianti ir vēl šodien atrodami visos apdzīvotos kontinentos. Ir jāatzīmē, ka katrai kultūrai ir savas īpatnības, bet pamatpaņēmieni ir universāli visiem.

Mūsdienu starptautiskajā zinātniskajā / akadēmiskajā valodā, kā arī mūsdienu Latviešu valodā izmanto nosaukumu “Šamanismu”, bet tas latviešu valodai ir svešvārds, kā senie Latvieši jeb Baltu ciltis dēvēja savu “šamanisko” veidu prakses, ir jau sen aizmirsts, kā arī ir aizmirstas tās prakses īpatnības. Latvju tautas dainās, folklorā un citur, ir palikuši tikai mājieni par to, kas kādreiz varēja būt bijis.

-----------------------------------------

Par mani - Jāni Filku!

Dzimu un izaugu Anglijā, esmu trimdas latvietis, latvietis no Anglijas! Mana formālā izglītība ir Maģistrs - Vides pārvaldē, dabas piesārņojuma kontrole, bet tā ir vēsture. Kopš deviņpadsmit gadu vecuma esmu interesējies par alternatīvo uzturu zinātni, alternatīvo medicīnu un alternatīviem dzīvošanas paņēmiemiem.

Šamanismu atradu vienā uztura mācības seminārā 1997.gadā, kad pasniedzēja izteicās apmēram tā:  "Ir ļoti labi kad cilvēks rūpējās par savu fizisko vesalību, bet būtu ieteicams arī rūpēties par savu garīgo veselību, Es daru kaut ko, ko sauc šamanismu, kas Eiropā šodien vel pastāv starp trīs  kopienām, Kareliešiem, Čigāniem un "Letts" (vaciski - latvieši)." Starpbrīdī es ar viņas noskaidroju kad viņa bija pārteikusies, kad viņa bija domājusi teikt "Lapps" (angliski - sāmi). Neatkarīgi no visa tā, mana zinkāre bija jāapmierina un divus mēnešus vēlāk es piedalījos viņas vadītā šamaniskās prakses ievadu nodarbībā. Tā smalkā pasaules gari var nostrādāt. Pārcēlos uz vecāku dzimteni 2001.gadā bet tikai ar 2010.g. kad mani sarga gari sakartoja man personīgu krīzi, es arī saņēmu norādes kad pienācis laiks “izlīst no skapja” un sākt publiski darboties.

Ja rodas jautājumi, nekautrējaties prasīt arī papildus informāciju, sūtiet e-pastu uz: << jkfilks@ml.lv >>, vai SMS/zvaniet t: 29275179

 

Dalības maksa 8eur

Pieteikties: info@cza.lv, t.20239199

vai