1. nodarbība 28.09.2020

Laiks

Taro

Taro kāršu sistēma – dievišķo zināšanu kopums un mistērija, kas atspoguļo Dvēseles evolūcijas
Ceļu uz Zemes.
Katrai Taro kārtij ir sava nozīme, kas apraksta kādu no cilvēka dzīves aspektiem.

 

22 Vecākie Arkāni satur dziļu arhetipisko simbolismu, atspoguļojot cilvēka evolūciju dzīves
ceļā. 56 Jaunākie Arkāni apraksta iespējamās sadzīviskās situācijas un cilvēkus mūsu dzīvē.
Taro kārtis ir orientieri, kuri ved cilvēku pa sevis izzināšanas ceļu un palīdz ieraudzīt saikni starp
dvēseles iekšējo pasauli un ārējās pasaules dotajām mācībām dažādās dzīves situācijās. Tās
palīdz izanalizēt situāciju, apzināties pieredzi un pieņemt lēmumu. Tās ir ceļvedis iekšējās
pasaules transformācijā.

 

Tradicionāli Taro kārtis tiek izmantotas dažādu sadzīvisku situāciju skaidrošanai un atbilžu saņemšanai jebkurā dzīves situācijā, piemēram:
~ apraksta esošo situāciju darbā un attiecībās
~ rāda, kādi ir iespējamie notikumu attīstības scenāriji
~ dod padomu, kā labāk risināt esošo problēmu
~ ļauj labāk iepazīt pašam sevi vai citus cilvēkus
~ palīdz saprast cilvēku slēptos motīvus un zemapziņas ietekmi
Uzzinot katra Arkāna nozīmi un pielietojot tos savā ikdienas dzīvē, jūs sāksiet labāk izprast sevi
un līdzcilvēkus, pārvērtēsiet savu iegūto pieredzi un labāk apzināsieties tagadni un tās ietekmi uz
nākotni. Taro kārtis palīdzēs transformēt un paplašināt apziņu, pasaules uzskatus un domāšanu.
Tas ir interesants un aizraujošs veids, kas ved mūs pa garīgās un individuālās izaugsmes ceļu.
Nodarbībās iepazīsim visu Taro kāršu nozīmi taisnā un apgrieztā veidā, praktizēsim dažādu
kāršu izlikumus visdažādākajās tēmās un jautājumos. Jau nodarbību laikā notiks katra dalībnieka
personīgā transformācija un būs iespēja paskatīties uz savas dzīves situācijām no Taro kāršu
skatu punkta.

 

Taro kursu vada astroloģe, numeroloģe un Taro kāršu speciāliste Lana Lapiņa.
Taro, astroloģijas un numeroloģijas zināšanas šajā kursā tiek sintezētas un ietvertas vienotā
sistēmā, kas palīdz izprast Visa Vienotības likumu un atklāt to daudzdimensionālo pielietojumu.

 

Nodarbības notiks pirmdienās divas reizes mēnesī no plkst.18.00 – 21.00.
Kursa ilgums ~ 1,5gadi.
Dalībai: 25 eur viena nodarbība.

 

Pieteikties: info@cza.lv, t.20239199

vai

 

Pieteikuma forma