Neirografikas kurss "Lietotājs"/ Курс «Пользователь нейрографики» Rīga

Laiks

Anna Tarasenko. Neirografikas lietotājs

 

Описание на русском языке ниже

Neirografikas kurss "Lietotājs" .

Neirografikas pamatu apmācības kopā 8 stundas.

Vieta: Rīga, Stabu iela 18

Neirografikas kurss "Lietotājs"  - tā ir pilnīga iedzilināšnās metodē, pamatu apguve un praktisku iemaņu gūšana, kuras nepieciešams, lai izmantotu  neirografiku jebkurā situācijā savām vajadzībām. Pirmais neirografikas bāzes kurss, ko vadīs Anna Tarasenko - māksliniece, mākslas terapeite, neirografikas instruktore (P. Piskareva radošās psihologijas institūts).

Kursa maksa 130eur. Kursa noslēgumā sertifikāts un pieslēgums neirografikas lietotāju informācijai (slēgta grupa facebook vidē). Pēc sertifikāta saņemšanas Jūs tiksiet pievienoti šai grupai, kur Jūs varēsiet sekot līdzi jaunumiem, ar kuriem dalās instruktori un arī pats Pāvels Piskarevs - neirografikas autors.

Visi apmācībām nepieciešamie materiāli tiks sagatavoti katram, kurš pieteiksies.

Programmā:

 • Neirografika - Neirografikas izcelsmes vesture;
 • Neirografikas darbības koncepts un 10 bāzes principi;
 • Neirografiskā līnija un paterni;
 • Bāzes algoritms "Šķeršļu noņemšana"- trīs versijas;
 • Algoritms “Nolūka atklāšana”;
 • Neirografikas skola un tālākās apguves  iespējas;
 • Neirogafikas metodes paplašināta apskate, metodes grafiskās iespējas, kā caur Neirografiku nonākt pie NeiroMākslas.

Kursa pamatā ir Annas ilgstošā neirografikas zīmēšanas pieredze, kā arī lielā pieredze kā neirografikas instruktorei un māksliniecei. Viņai ir bijusi iespēja pārliecināties, kā ar neirografikas palīdzību ir notikušas izmaiņas dažādās dzīves jomās. Anna ir māksliniece un šī māklinieciskā pieredze un pieeja ir devusi īpašu pieeju neirografikai un tās dziļākai izpratnei. Anna šo kursu veidojusi balstoties uz neirografikas principiem un savu pieredzi gan kā neirografikas instruktorei gan māksliniecei adaptējot to tā, lai tas būtu pieejams jebkura cilvēka ērtai lietošanai jebkuras dzīves sfēras izprašanai un transformēšanai.

Kursa laikā tiks uzzīmēti vismaz 4 darbi, kuri tiks izanalizēti un detalizēti.

Kursa beigās tiks izsniegts sertifikāts, kas atbilst P.Piskareva mākslas un psiholoģijas institūta prasībām un dos iespēju tālākām neirografikas studijām un darbam.

"Mēs nezīmējam vienkārši zīmējumus. Katrs darbs - tas ir kāds individuāls uzdevums un zīmēšanas procesā nedaudz harmonizējas cilvēka psihe, kļūstot vesela"  /P.Piskarevs/

Darbosimies svētdien, 1.decembrī no 9:00 līdz 18:00

Pa vidu stunda pusdienām.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Курс «Пользователь нейрографики»

8-часовое обучение основам нейрографики.

Место: Рига, ул. Стабу 18

Курс "Пользователь Нейрографики" - это полноценное погружение в метод, изучение азов и практическая отработка основных навыков, которые необходимы человеку, чтобы использовать нейрографику для себя в любых ситуациях. Первый и базовый курс по нейрографике от Анны Тарасенко - художника, арт-терапевта, инструктора нейрографики (Институт Психологии творчества П.Пискарева).

Стоимость: 130€ с сертификатом и подключением к информационному пространству (закрытая группа на facebook). После обучения и выдачи сертификата ‘Пользователь’ вас добавляют в эту группу, где вы сможете смотреть все прошлые потоки курса и все потоки в будущем, которые ведут разные инструкторы и П.Пискарев (создатель метода).

Все материалы для обучения и практики предоставляются.

В программе курса:

 • Нейрографика - история возникновения метода;
 • Концепт действия НГ и 10 базовых принципов;
 • Нейрографическая линия и паттерн;
 • Алгоритм снятия ограничений (3 версии);
 • Алгоритм "Выявление намерения";
 • Школа Нейрографики и дальнейшее развитие.
 • Подробный рассказ о понимании метода нейрографики, о графических возможностей метода, и о том, как от Нейрографики прийти к НейроАрту.

 Курс основан на длительном личном опыте рисования нейрографики инструктором и художником Анной, проработке различных сфер жизни с помощью нейрографики, художественном понимании нейрографического рисования, адаптации различных техник нейрографики к возможностям любого человека.

 На курсе рисуется не менее 4 работ, которые проходят супервизию (комментарий инструктора, доработка, улучшение).

По окончании обучения выдается сертификат от Института Психологии Творчества П.Пискарева (основателя метода), и участник добавляется в обучающую группу на facebook, где сможет посмотреть вебинары предыдущих потоков обучения, которые ведут разные инструкторы нейрографики и П.Пискарев. Если вы решите продолжить обучение нейрографике в Институте, то оплаченный курс ‘Пользователь’ будет учтен при дальнейших расчетах за другие курсы.

 "Мы рисуем не просто картинки. Каждая работа – это какая-то индивидуальная задача, и в процессе рисования какой-то кусочек психики гармонизируется, связываясь с целым"  /П.Пискарев/.

Будем работать  воскресенье 1.12 c 9:00 дo 18:00

Записаться на обучение/ Pieteikties: info@cza.lv; t.+371 20239199

Vai

 

Pieteikuma forma